Η Εφαρμογή αυτή είναι το δικό μας βήμα για να στοιχειοθετήσουμε και να ανακτήσουμε την Εθνική μας Κυριαρχία και Ανεξαρτησία, χωρίς σωτήρες και ηγέτες.

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

– ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΜΙΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ –

Το παρακάτω κείμενο και οι κανόνες, όπως θα καταλάβετε ολοκληρώνοντας την ανάγνωσή του, μας εισάγουν σ’ έναν τρόπο μετάβασης από υπήκοο σε Πολίτη! (και από τον κοινοβουλευτισμό στην Δημοκρατία).

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία πολιτών που έχουν την επίγνωση και την πεποίθηση ότι η πατρίδα μας, και ειδικότερα ο λαός μας, εξουσιάζεται από ένα Ξενόδουλο-Ολιγαρχικό-Καθεστώς με την κομματοκρατία να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του (προσπαθώντας να πείσει ότι εφαρμόζει την δημοκρατία).
Οι πολίτες αυτοί αποφάσισαν να συμπράξουν, μαζί με όσους ομονοούν, σε μια πανελλήνια Οργάνωση Δήμων και Πολιτών με στόχο την πολιτειακή αλλαγή όπου, ακολουθώντας τις αρχές του κοινοτισμού σε καθημερινή βάση, οι πολίτες θα αποφασίζουν για την ζωή τους σε ζητήματα που θα είναι ανάλογα με τις δυνατότητες και τον αριθμό των πολιτών της κοινότητας*.

Ποιο από τα παρακάτω πολιτεύματα επιθυμείτε;

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΣ:

-ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ  ΤΗΣ
ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΜΕ
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(μέσω προτάσεων, διαβουλεύσεων  και εφαρμογής των αποφάσεων των πολιτών)
 
Η μηχανή “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” (ως εργαλείο) είναι ο τρόπος λειτουργίας των κοινωνιών χωρίς θέσεις εξουσιών και πυραμιδικά σχήματα σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.
Εφ’ όσον υιοθετούμε την ισοτιμία, ισονομία, ισηγορία και την συλλογική κατά πλειοψηφία λήψη των αποφάσεων, η συνεισφορά μας για την επίτευξη του σκοπού είναι απαραίτητη, διαφορετικά βλάπτουμε το μέλλον του συνόλου και αναπόφευκτα και το δικό μας.
Εδώ, μας παρέχεται η δυνατότητα, με την  απαραίτητη τεκμηρίωση, να καταθέτουμε τις προτάσεις* μας.
Αφού εισέλθετε στην “ΕΦΑΡΜΟΓΗ”, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν  προτάσεις  ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:
1η) Αυτές που υλοποιούνται από τον καταθέσαντα και την ομάδα του και

2η) Οι άλλες προτάσεις που υλοποιούνται από την συλλογικότητα, εθνική ή δημοτική .
Το σύνολο των παραπάνω κατηγοριών αναμένουν αξιολόγηση και ιεράρχηση από τις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.)* των αντίστοιχων συλλογικοτήτων. Οι ψηφισμένες, εγκεκριμένες πλέον προτάσεις της μεν πρώτης κατηγορίας προχωρούν σε υλοποίηση, οι δε της δεύτερης  θα αποτελέσουν την  κοινή στρατηγική  που με τις ενδεδειγμένες νομικές και πολιτικές ενέργειες θα επιφέρει το  επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο θα αποτελεί και στοιχείο αξιολόγησης αυτού που τις προτείνει. 

Αρχές:
Η Εφαρμογή αυτή  είναι  συλλογικό βήμα και συλλογική  οντότητα ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.
–Όλες  οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία (με ποσοστό 80%).
 –Όλες οι απόψεις – θέσεις τεκμηριώνονται.
 -Αξιολογούμαστε, αυτομάτως και  δημοσίως, από την δραστηριότητά μας όπως αναλύεται στην ενότητα “λειτουργικές δομές”.
 -Όλοι  οι εγγεγραμμένοι Πολίτες οφείλουν να ενεργούν ώστε να μυήσουν  περισσότερους Πολίτες στην δημοκρατική λειτουργία της Εφαρμογής.

Συμμετέχουν
Πολίτες που αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τις αρχές και τους κανόνες της  Εφαρμογής  και επιθυμούν  να προσφέρουν ανιδιοτελώς ( γνώσεις, χρόνο, δεξιότητες  κ.λ.π.) στην επίτευξη του σκοπού με ειρηνικά και νόμιμα  μέσα.  
Δεν  μπορούν να γίνουν δεκτές οι εγγραφές ατόμων τα οποία  είναι  μέλη επιχειρηματικών συμφερόντων, οργανώσεων, οργανισμών και  γενικότερα φορέων που προωθούν ιδέες και  πολιτικές αντίθετες με τον  Ελληνισμό, το Ελληνικό πνεύμα και τα  συμφέροντα της πατρίδας και του Έθνους και που έρχονται σε αντίθεση  με  το δίκαιο και   τις ανθρωπιστικές αξίες.

Λειτουργικές δομές:
Εφαρμογή Δημοκρατίας –  τρόπος λειτουργίας κοινωνιών χωρίς θέσεις εξουσιών και πυραμιδικά σχήματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ) ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Καταθέτουμε υλοποιήσιμες προτάσεις (ανάλογα με τις δυνατότητες που διαθέτουμε) συλλογικά ή ατομικά.
-Καταθέτω  πρόταση σημαίνει ότι είμαι ικανός και υπεύθυνος να την υλοποιήσω, αφού πρωτίστως συνειδητά θέσω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των  συμπολιτών  μου, οι οποίοι με την σειρά τους θα με εμπιστευτούν  να υλοποιήσω την  πρόταση μου, η οποία  θα εμπεριέχει πλήρη προϋπολογισμό.
-Προτείνω βελτίωση σημαίνει ότι είμαι ικανός και υπεύθυνος να προσφέρω στην υλοποίηση της πρότασης.
–Βασική  προϋπόθεση να δηλώνεται ο χρόνος υλοποίησής της. Ο χρόνος αυτός ισοδυναμεί με τον χρόνο ανάκλησης και εισαγωγής της πρότασης στη γενική συνέλευση οπότε αυτή τίθεται προς διερεύνηση με πιθανότητα παράτασής της βάσει των δικαιολογητικών που θα προσκομίσει ο προτείνων.  Με την λήξη  της παράτασης  επανέρχεται  στην συνέλευση προς εφαρμογή κυρώσεων. 
Ο  χρόνος διαβούλευσης και δυνατότητας ψήφου αναγράφονται κάτω από κάθε πρόταση. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου κλείνει η δυνατότητα  κατάθεσης ψήφου και τελειώνει η διαβούλευση.
-Όσοι προτείνουν σοβαρή βελτίωση θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην υλοποίηση της πρότασης.
Ο καταθέσας υλοποιεί την πρόταση μόνος ή ως ομάδα.
Με την δυνατότητα πρωτοβουλίας να ορίσουν τους συνεργάτες τους εκ των προτέρων ή να συμπεριλάβουν τους καταθέσαντες πρόταση βελτίωσης. 
Σε κάθε περίπτωση αποδοχής πρότασης βελτίωσης αυτός ο οποίος έκανε την αρχική πρόταση δηλώνει την αναστολή της προκειμένου να προσαρτήσει στην ομάδα τον καταθέσαντα την θετική πρόταση βελτίωσης κατά την κρίση του.
Επιπροσθέτως  αυτός ο οποίος κατέθεσε την πρόταση  διατηρεί την δυνατότητα  να  την αναστείλει για τους δικούς του λόγους. Αν όμως  στο μέλλον  επαναφέρει την πρόταση με μέρος που είχε κατατεθεί από άλλο Πολίτη ως βελτίωση,  ο βελτιωτής οφείλει να καταγγείλει την πράξη στην ΗΛΙΑΙΑ ως αρπαγή της πνευματικής του  ιδιοκτησίας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ
Δυνατότητα  συμμετοχής  σε κάθε πρόταση έχει κάθε μέλος  εφ’ όσον έχει να προσθέσει  σοβαρή βελτίωση της πρότασης ή έχει τρόπο να διορθώσει την πρόταση ώστε να μπορούν να κατατεθούν βελτιωμένες  προτάσεις ύστερα από ομαδική διαβούλευση.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Στους  πολίτες οι οποίοι εργάζονται και εκπονούν προτάσεις οι οποίες υπερψηφίζονται από την  ολομέλεια,  απονέμεται για κάθε  υλοποιημένη πρόταση ένας βαθμός δραστηριότητος ως ένδειξη αναγνώρισης για τις υπηρεσίες τους  αλλά και ως κριτήριο σε επιλογές  εκπροσώπησης της οργάνωσης στο μέλλον.
~
1) Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ 10%
Οποιαδήποτε πρόταση, για να μπει σε διαδικασία αξιολόγησης και ψηφοφορίας από τους εγγεγραμμένους Πολίτες της οργάνωσης, πρέπει να υποστηρίζεται από το 10% των μελών, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.  Ο κανόνας αυτός μπαίνει για να μην απασχολούνται τα μέλη με ανούσιες προτάσεις και ιδέες.

2) Ο ΚΑΝΟΝΑΣ  ΤΟΥ 80/20%
Προς υλοποίησιν από αυτόν ή την ομάδα που κατέθεσε, προωθείται μια πρόταση η οποία ψηφίζεται στις Δημοσκοπήσεις (από το 80%). Επειδή απόλυτη ολομέλεια είναι αδύνατον να υπάρξει, η  βάση του κανόνα του 80/20% τηρείται επί του συνόλου των  ψηφισάντων. Εν ολίγοις  πρέπει να τηρείται η υπεροχή της διαφοράς του 20 %  κατά την λήξη της ψηφοφορίας (παράδειγμα:  παίρνει  79%  “Ναι”  και 21% “Προτείνω βελτίωση” : Η πρόταση δεν υλοποιείται).  Παραμένουν όμως ενεργές οι προτάσεις βελτίωσης με  δυνατότητα του καταθέσαντα και όσων κατέθεσαν βελτιώσεις να προχωρήσουν σε διάστημα όχι λιγότερο από (1 μήνα υπό διαβούλευση) σε κατάθεση νέας πρότασης, αφού αναγράψουν τα ονόματά  τους εντός αυτής, οπότε και διεξάγεται εκ νέου ψηφοφορία.

3) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ
Διαγραφή ενός πολίτη δεν νοείται! Όμως κατόπιν πρότασης μομφής  και, φυσικά, με  ψηφοφορία, αφαιρείται η δυνατότητα ψήφου και κατάθεσης προτάσεως, εφ’ όσον αποδεδειγμένα και κατ’ επανάληψη έχει ανάρμοστη και υβριστική συμπεριφορά έναντι άλλων πολιτών κατά την διάρκεια της  διαβούλευσης δυσχεραίνοντας την καλή λειτουργία και διαταράσσοντας την ηρεμία.

4) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   
Στην περίπτωση που ένας εγγεγραμμένος Πολίτης επιθυμεί να αποχωρήσει από την οργάνωση πρέπει να αποστείλει στο e-mail  του διαχειριστή από το e-mail που έχει δηλώσει στην φόρμα εγγραφής, την  δήλωση αποχώρησής του. Θα επακολουθήσει τηλεφωνική επιβεβαίωση της  αποχώρησης και στην συνέχεια θα αφαιρεθούν  όλα τα στοιχεία του πολίτη από την Εφαρμογή.

5) ΑΠΟΦΥΓΗ  ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ  ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ
Κρίνεται απαραίτητος ο όρος – όλοι  οι  συμμετέχοντες πολίτες να αξιολογούνται από όλους.  Με αιτιολογημένη πρόταση του θιγομένου και ψήφιση από το 10% του συνόλου των  πολιτών,  τίθεται  σε δημοψήφισμα και θα αποφασίζεται πλειοψηφικά για την στέρηση  δυνατότητας  κατάθεσης  προτάσεων ή βελτιώσεων κάποιου μέλους εφ’ όσον  έχει παρεκτραπεί.

6) ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ: 
  1. Η κατάθεση  της  ίδιας  πρότασης. Καλό είναι να ρίχνει ο καθένας μια ματιά πριν αναρτήσει οτιδήποτε.
  2. Ο εκ δόλου εκτροχιασμός των συζητήσεων και η υποβάθμιση του επιπέδου της  ομάδας. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, εδώ περιλαμβάνονται  πιο αναλυτικά τα εξής:
α)   Γενικεύσεις  και προσωπικές κατηγορίες προς συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες  που ωθούν σε εχθρότητα, προς αυτά τα άτομα ή τις ομάδες και προκαλούν  έντονες αντιδράσεις άλλων συζητητών.
β) Παρερμηνεία των λεγομένων ή των απόψεων άλλων μελών ακόμη και μετά από διευκρινίσεις και διορθώσεις.
γ) Εμμονή με συγκεκριμένα θέματα όταν δεν έχουν θέση στη συζήτηση.
δ) Η δημοσίευση σχολίων με υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους πολίτες.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. 

7) ΝΕΕΣ ΕΓΡΑΦΕΣ
α) Νέες εγγραφές γίνονται δεκτές μόνο μετά από πρόταση εγγεγραμμένου Πολίτη (ο σύνδεσμος), το όνομα του όποιου δηλώνεται στην φόρμα εγγραφής.
β) Οφείλει ο σύνδεσμος πριν την εγγραφή νέου Πολίτη να τον εισάγει σε συζήτηση με τα οργανωτικά μέλη της ομάδας μέσω Skype η Zello.
γ) Η εγγραφή και η συμμετοχή στο Δίκτυο Εφαρμογών Δημοκρατίας σημαίνει την πλήρη αποδοχή των κανόνων λειτουργίας.
Κατεβάστε εδώ το κείμενο σε μορφή pdf

efarmogi-dimokratias.gr
✉info@enked.gr
ΑΡΧΙΚΗ